loading spinner

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Časť I.

Postup pri reklamácii pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi 

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na Gastrotatry.sk a v predajni Gastromarket Tatry s.r.o.? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania vášho prístroja a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je v zmysle všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľom v časti I, ktoré sú súčasťou našej webovej stránky.

 

1. krok - Nájdite si autorizované servisné stredisko vo Vašom okolí:

Servisný technik ktorý je kvalifikovaný odborník na inštaláciu a montáž gastrozariadení, má oprávnenie ako elektrikár, chladiar so živnostenským oprávnením, respektíve aj zamestnanec s riadnou kvalifikáciou a vzdelaním. Pokiaľ takého nemáte zabezpečí predajca servisné stredisko, no dopravné náklady a prácu servisného strediska nepreplácame.

V každom prípade postupujte podľa týchto pokynov:

  1. Pošlite e-mail na mailovú adresu: info@gastrotatry.sk , kde uvediete:

o   typ výrobku

o   jeho výrobné číslo

o   číslo predajného dokladu

o   popis závady

  1. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (pokiaľ nemáte tak kontakt na servisného technika, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).
  2. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil. Viď naše Všeobecné obchodné podmienky časť I
  3. Pošlite tovar na adresu prevádzky predajcu a to Gastromarket Tatry s.r.o. ul. Rovná 599/17, 058 01 Poprad, spolu s popisom závady (Reklamačný_formulár TU [PDF] Prípadne načítajte prílohu č.2),

U veľkých výrobkov ako sú napr. sporáky a chladničky, sa  obvykle pracovník servisného strediska po dohode dostaví do Vášho sídla, resp. miesta podnikania. Návštevu v mieste sídla, resp. miesta podnikania neposkytujú automaticky všetky servisné strediská. U menších spotrebičov typu fritéza, MW rúra alebo varič cestovín, gril je nutné výrobok doručiť na adresu predajcu.

2. krok - Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Lehota na vybavenie reklamácie u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom nie je ohraničená zákonom, predajca sa ale snaží zabezpečiť od výrobcu priebeh reklamácie čo najrýchlejšie. V tejto lehote Vám výrobok, v rámci záručnej opravy, opravíme, chybný diel vymeníme alebo vydobropisujeme, alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku), to všetko na základe posúdenia výrobcu a nášho servisného strediska. V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na našej webovej stránke.

 

Časť II.

Postup pri reklamácii pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na Gastrotatry.sk a v predajni Gastromarket Tatry s.r.o.? Vieme, že toto je tá menej príjemná časť užívania vášho prístroja a preto sme pre Vás pripravili túto stránku, na ktorej nájdete všetky informácie pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Tento postup sa vzťahuje na kupujúceho, ktorý je v zmysle všeobecných obchodných podmienok časti II spotrebiteľom. 

Riešenie a ukončenie Vašej reklamácie

Podľa zákona má servis na posúdenie a opravu výrobku 30 kalendárnych dní. V tejto lehote Vám výrobok zadarmo, v rámci záručnej opravy, opraví alebo vystaví návrh na dobropis (v prípade neopraviteľnosti výrobku). V tomto prípade nám, prosím, originál návrhu na dobropis zašlite na naše reklamačné oddelenie, ktoré Vám obratom navrhne riešenie.

Aké doklady potrebujem na uplatnenie reklamácie?

  1.      Pošlite e-mail na mailovú adresu: info@gastrotatry.sk  kde uvediete:

o   typ výrobku

o   jeho výrobné číslo

o   číslo predajného dokladu

o   popis závady

  1.      Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).

Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady (Reklamačný_formulár TU [PDF] Prípadne načítajte prílohu č.2), záručným listom a dokladom o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list, v prípade, že záručný list nebol vydaný. Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil. Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Všeobecných bchodných podmienok časť II 

Ak si chcete postup vytlačiť stačí kliknúť tu STIAHNI SI POSTUP PRI REKLAMÁCII